Lög foreldrafélagsins

1. gr. 

Félagið heiti Foreldrafélag Grunnskólans á Hellu, og er heimili þess á Hellu.

2. gr. 

 

Tilgangur félagsins er: 
a) Að koma á lifandi sambandi milli heimila nemenda og Grunnskólans á Hellu. 
b) Að stuðla að framkvæmd ýmissa mála í þágu skólans, sem liggja í láginni vegna takmarkaðrar fjárhagsgetu hans eða annarra orsaka.
3. gr. 
 
 
 

 

Tilgangi sínum hyggst félagið ná m.a. með því: 
a) Að halda fundi þar sem fjallað er um ýmis uppeldisleg efni, valin í samráði við skólayfirvöld. 
b) Að veita aðstoð í starfi skólans, vegna félagsstarfsemi og skemmtana í þágu nemenda.
4. gr.  a)  Félagar teljast allir foreldrar eða forráðamenn nemenda. 
b)  Aðrir þeir er áhuga hafa fyrir að styðja starf félagsins og óska eftir inngöngu í það.
5. gr. 
 
 
 
 
 
 

 

a)  Sex menn skipa stjórn félagsins.  Þrír aðalmenn þ.e. formaður, gjaldkeri og ritari auk þriggja meðstjórnenda þ.e. varaformaður, varagjaldkeri og vararitari. 
b) Á aðalfundi ár hvert falla aðalmenn sjálfkrafa úr stjórn, en meðstjórnendur taka við störfum þeirra.  Skal því kjósa þrjá nýja meðstjórnendur í þeirra stað. 
c)  Tvo varamenn skal kjósa árlega. 
d)  Tvo endurskoðendur skal kjósa árlega. 
e)  Stjórnin getur skipað nefndir til ýmissa starfa og stýrir og ber ábyrgð á allri starfsemi félagsins.
f)   Æskilegt er að skólastjóri eða staðgengill hans sitji fundi félagsins.
6. gr.  Aðalfund skal halda árlega fyrir lok skólaárs.  Æskilegt er að halda einn til tvo félagsfundi á skólaárinu.  Allir fundir skulu boðaðir bréflega, og aðalfundur með minnst viku fyrirvara.

7. gr.

 

 

 

Skólaráð.

Formaður félagsins skal eiga  sæti í skólaráði, skal varaformaður félagsins vera varamaður hans. Auk þess skipar stjórn félagsins tvo fulltrúa til setu í skólaráðinu til eins árs í senn og varamenn þeirra með sama hætti.

8. gr.  Félagið getur með samþykki félagsfundar gerst aðili að þeim félagasamtökum er vinna að hliðstæðum málefnum.
9. gr.  Aðalfundur telst löglegur sé rétt til hans boðað.  Afl atkvæða ræður öllum ákvörðunum félagsins að undanskilinni 9. gr.  Lagabreytingar er aðeins hægt að gera á aðalfundi.
10. gr.  Félagið má því aðeins leysa upp að 2/3 fundarmanna greiði því atkvæði á löglegum aðalfundi.  Eignir félagsins skulu þá renna til Grunnskólans á Hellu.
11. gr.  Lög þessi öðlast þegar gildi.
Go to top