13. fundur skólaráðs Grunnskólans á Hellu 16. maí 2013 kl. 16

Mætt voru: Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri, Hildur Þorkelsdóttir og Kristín Sigfúsdóttir fulltrúar kennara, Guðbjörg Arnardóttir og Guðríður Tómasdóttir kjörnir fulltrúar foreldra, Berglind Kristinsdóttir fulltrúi grenndar­samfélags og Hafdís Garðarsdóttir deildarstjóri sem ritaði fundargerð. Lovísa Sigurðardóttir fulltrúi annarra starfsmanna boðaði forföll.

1. Skólaferðalag 10. bekkjar verður 21.-24. maí. Það á að fara norður í Skagafjörð þar sem verður gist tvær nætur. Á heimleiðinni verður gist eina nótt í Borgarnesi. Kristín Sigfúsdóttir fyrrverandi umsjónarkennari bekkjarins fer með þeim.

2. Skólaslit verða 28. maí. Þau voru áætluð kl. 11. Það kom bréf frá foreldri sem kvartaði yfir tímasetningunni. Þetta er í fyrsta sinn þau 28 ár sem Sigurgeir hefur verið skólastjóri sem fundið hefur verið að tímasetningu á skólaslitum en þau hafa alltaf verið á dagvinnutíma.  Sigurgeir lagði málið fyrir skólaráð, sem komst að þeirri niðurstöðu að best væri að hafa skólaslitin kl. 13:00. Það var rætt um pylsusölu í tengslum við skólaslitin. Berglind telur að það sé áhugi meðal foreldra verðandi 10. bekkjar að standa að pylsusölunni. Hún ætlar að ræða við þá um þetta á fundi í næstu viku. Það er búið að ákveða að hæfileikakeppni verði föstudaginn 24. maí í stað þess að hafa hana á skólaslitadag eins og verið hefur undanfarin ár.

 

3. Skóladagatal. Sigurgeir sagði að það hefði verið ákveðið á fundi fræðslunefndar í gær að næsta skólaár verði 170 dagar. Fræðslunefnd ætlar að halda fund í næstu viku með foreldrum til að kynna þessa ákvörðun. Samkvæmt niðurstöðu úr foreldrakönnun Skólapúlsins, sem lögð var fyrir í febrúar, var hátt í 90% foreldra fylgjandi styttingunni.

 

4. Húsnæðismál. Um leið og skóla lýkur í vor verður byrjað á endurbótum á salernum í barnaskóla og skólagangi fyrir framan salerni. Einnig verður hafist handa við fyrstu breytingar á stofu 10. Í framhaldi af því verður byggt nýtt anddyri við barnaskólann. Sú framkvæmd mun fara fram á fyrstu mánuðum næsta skólaárs. Á meðan mun þurfa að breyta tímabundið inngangi yngstu barnanna.

 

5. Starfsmannamál. Ólafur Örn Oddsson hefur sagt starfi sínu lausu og mun hætta um leið og skólaárinu lýkur. Það er búið að ráða kennara fyrir hann. Sigríður Th. Kristinsdóttir fer í kennslu við Laugalandsskóla. Það er verið að vinna að ráðningu kennara í hennar stað. Valgerður Sigurðardóttir og Birta Huld Halldórsdóttir eru í fæðingarorlofi. Þær koma báðar til starfa á vorönn 2014. Það er búið að ráða kennara fyrir aðra þeirra næsta skólaár.

 

6. Tölvubúnaður. Það verður tekin ákvörðun mjög fljótlega um hvaða búnaður verður keyptur. Það verður kominn nýr tölvubúnaður í skólann við upphaf næsta skólaárs.

 

Guðbjörg þurfti að yfirgefa fundinn.

 

7. Málefni Skólaskrifstofu Suðurlands. Upplýst var að Árborg sé búin að segja sig úr samstarfi um Skólaskrifstofuna. Úrsögnin tekur gildi um næstu áramót. Sveitarstjórnarfólk utan Árborgar, sem átt hefur aðild að Skólaskrifstofunni, er að skoða hvernig það geti brugðist við þegar stærsta sveitarfélagið dregur sig út úr samstarfinu.

 

Önnur mál

Sigurgeir sagði frá því að á fræðslunefndarfundi í gær hefði verið kynnt skýrsla vinnuhóps á vegum sveitarstjórnar. Í skýrslunni koma fram tölfræðilegar upplýsingar um rekstur grunnskóla í Rangárþingi  ytra, samanburður við tvö önnur sveitarfélög og mögulegir valkostir varðandi rekstur skóla í sveitarfélaginu.

 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 16:50

Go to top