Símenntunarstefna

Það er stefna Grunnskólans á Hellu að allir starfsmenn hafi tækifæri til að
þróa sig og efla í starfi bæði á skólatíma og utan hefðbundins skólatíma á
fjölbreyttan hátt. Símenntun er hluti af starfsþróun sem miðar að því að auka
og efla færni og þekkingu starfsmanna. Starfsþróun getur stuðlað að aukinni
starfsánægju, haft jákvæð áhrif á árangur í starfi og minnkað líkur á kulnun eða
brotthvarfi starfsfólks.

Starfsþróunaráætlun og símenntun kennara og starfsfólks

Hverjum skóla er skylt að gera símenntunaráætlun
og skal áætlunin unnin og kynnt starfsfólki árlega. Skólastjóri ákvarðar
almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans,
þróunaráætlun byggða á sjálfsmatsáætlun skólans og óskum starfsfólks. Hann
kemur óskum um námskeið á framfæri við stjórnanda Skólaþjónustu Rangárvalla- og
V-Skaftafellssýslu sem hefur umsjón með símenntun starfsfólks skóla á
þjónustusvæðinu.

Símenntun má skipta í tvo meginþætti: Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og hins vega þættir sem starfsfólk metur æskilega eða nauðsynlega til að styrkja sig ístarfi. Starfsfólki ber að gera skólastjóra grein fyrir þeim þáttum í símenntun sem þeir hafa áhuga á að sinna til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi.

Símenntun starfsmanna telst öll formleg fræðsla eins og
nám, námskeið, fræðsluerindi og fræðslufundir. Einnig telst óformleg fræðsla
eins og vettvangsferðir, handleiðsla, kynningar á kennarafundum, heimsóknir í
kennslustundir hjá samkennurum og skipulagðir leshringir til símenntunar.

Öllum kennurum Grunnskólans á Hellu er
skylt að taka a.m.k. þátt í einu námskeiði á ári. Hér er m.a. átt við námskeið
á vegum skólans, á vegum HÍ, Skólaþjónustunnar
og sérgreinafélaga. Aðrir starfsmenn eru einnig hvattir til að sækja
fagnámskeið hver á sínu sviði. Slík fagnámskeið og/eða fræðslufundir eru
ákvarðaðir í samráði við skólastjórnendur.

Einstaklingar geta sótt símenntun sem hentar
þeim persónulega. Sú menntun er fjármögnuð af skólanum ef ljóst er að hún
tengist og nýtist í starfi þeirra við skólann. Að öðrum kosti geta
einstaklingar sótt í endurmenntunarsjóði hjá stéttarfélögum sínum.

Skráning símenntunar

Mikilvægt er að hver og einn haldi utan um
sína símenntun á þar til gerð eyðublöð sem skilað er inn til skólastjórnenda í
byrjun hvers skólaárs. Þar sem símenntun er hluti af starfi starfsmanna,
sérstaklega kennara, er það mjög mikilvægt hverjum og einum að hann hafi
yfirlit yfir þá símenntun sem hann hefur tekið þátt í og aflað sér.

Ferli við gerð símenntunaráætlunar

Skólinn er aðili að símenntunaráætlun Skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu sem skipuleggur og gefur út áætlun fyrir haustönn og vorönn á hverju ári sem nálgast má á tengli hér að neðan.

 

Námskeið 2017 haust

Námskeið vor 2017

Námskeið haust 2016

Go to top