Sameiginleg gildi skólans
 
Leiðarljós  okkar eru að:
-   skapa jákvætt andrúmsloft og stuðla að vellíðan allra nemenda og starfsmanna. 
-   allir nemendur finni í skólanum öryggi og væntumþykju, sem byggist á
    sjálfsvirðingu, jafnrétti og kristilegu siðgæði. 
-   nemendur öðlist sjálfstraust og jákvæða lífsýn. 
-   nemendur öðlist færni í mannlegum samskiptum svo sem tillitssemi, umburðarlyndi
    og sýni gagnkvæma virðingu. 
-   nemendur verði ábyrgir með heilbrigðan metnað og tilbúnir að takast á við hið
    óþekkta. 
-   skapa hvetjandi og uppörvandi námsumhverfi, þar sem nemendum gefst kostur á
    að vinna sjálfstætt eða með  öðrum. 
-   framsetning kennslunnar miðist við þarfir einstakra nemenda þar sem tekið er tillit
    til mismunandi þroska og getu 
-   nemendur öðlist þekkingu á umhverfi sínu, menningu og námsefni. 
-   nemendur temji sér góða námstækni, öðlist skapandi hugsun, geti valið og hafnað
    og hafi ánægju af námi. 
-   nemendur öðlist þá grunnþekkingu sem nýtist þeim í framtíðarnámi og starfi, auk
    trúar á gildi menntunar og  skólagöngu. 
-   hafa gott samstarf við heimilin og aðra þá aðila sem að skólanum koma s.s.
    sveitarstjórn, skólaskrifstofu, önnur  skólastig o.fl. 
-   skólinn sé öruggur vinnustaður og nemendur læri að varast hættur í umhverfi sínu. 
-   umgengni og framkoma nemenda sé með þeim hætti að refsinga sé ekki þörf. 
-   nemendur læri að virða reglur samfélagsins og verði hæfir þjóðfélagsþegnar. 
Go to top